Sorry, TGIF Network requires JavaScript to be enabled.

  Haiti EmComm WX ARES


Talkgroup Trustee 

Callsign: HH2MJF

Contact Details: hdcl @ email.com

Talkgroup ID: 37218

Language:

Country:

Website: http://hh2mjf.org

Talkgroup Description

Talkgroup 37218 la kreye pou ankouraje kominikasyon ijans, pou volontè ki afilye ak òganizasyon sekou tankou Kwa Wouj Ayisyèn(CRH), Sèvis Ijans Radyo Amatè (ARES), ak Sèvis Meteyo pou pratike kominikasyon yo e mete yo prè pou sèvi peyi a pandan katastwòf ki ka rive sou Ayiti. QSO yo dwe konsantre sou sijè ki gen rapò ak kominikasyon ijans, operasyon radyo, preparasyon pou katastwòf, meteyo, ak kowòdinasyon evènman yoHaiti Digital Communications League (HDCL)
Keeping Amateur Radio Alive and Well in Haiti!